עמודא דנהורא

קורות ימי חיי הגאון 
רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א
קובץ מאמרי זכרון והספדים

מנהיג אגודת ישראל בארץ, הרב משה בלוי, העלה על הכתב את הספר עמודא דנהורא. קורות ימי חיי רבי יוסף חיים. ספר זה סוקר שישים שנות היסטוריה בתולדות היהדות החרדית, תחת הנהגתו הכבירה של הרב זוננפלד. 
יריעת הספר נפרשת על פני שמונים ושלוש שנותיו; אביב נעוריו בהונגריה, עת יצק מים על ידי רבו הגדול, הכתב סופר. ראשית ימי נישואיו כשלמד אצל הגאון רבי אברהם שאג, אליו נלווה בעלייתו לארץ. ישיבתו בירושלים, בה עלה ונתעלה עד כי התמנה לראש על העדה. אותה עדה עליה הגן בחירוף נפש כרועה על צאנו. למענה יגע, על בניה חמל, ויצא בראש הלוחמים להציב גבולה.
ספר זה, ראה אור במהדורת קרן רא"ם, בשנת תשס"ח. במטרה להציב זיכרון ושם כדברי העורכים, ל"מעשים המרובים אשר ברכה בהם לדורות העתידיים". עם הספר התקבצו מאמרי הערכה והספד, שנאמרו ונכתבו על ידי גדולי ישראל לזכרו של רבי חיים זוננפלד, מרא דארעא דישראל.