שערים

במלאת מאה שנה להיווסד שכונת "שערי חסד" בירושלים, זכתה קרן רא"ם מיסודו של הנדיב רבי מרדכי אליהו זוננפלד, לקחת חלק בחגיגות השמחה: אותו יום תם חידושו ושיפוצו של בית הכנסת המרכזי בשכונת שערי חסד- בית כנסת "הגר"א, בתרומת ליבם וידם הנדיבה של בני משפחת זוננפלד, נכדיו של רבי יוסף חיים. 
לרגל חנוכת בית הכנסת המחודש, ראה אור הספר 'שערים' המאגד בתוכו את דברי ימי השכונה, ואת דברי ימי בית הכנסת הגר"א. שעל אחר שעל, יפסע הקורא בין שורות הספר ויתוודע אל חבלי הראשית של הקמת השכונה, למציבי יסודותיה הנאמנים, ולחלקו של רבי יוסף חיים בשכונה החדשה הנבנית על מכונה. 
פרקי הספר מנווטים בין תולדותיו של בית הכנסת הגר"א לתולדותיהם של בתי הכנסת הנוספים ב'שערי חסד'. מבין הדפים קמות לתחיה דמויות ההוד השזורות בחייה של השכונה, ובניה היקרים אשר הקנו לה תהילה יהודית מפוארת. סיפורי עבר והווה נשזרים  ונכרכים יחדיו ליריעת מופת בתולדות ירושלים.
הספר 'שערים' הוא נדבך נוסף בפועלה הייחודי של 'קרן רא"ם', להטעים ולהנחיל לדורות הבאים, ממורשת ימים עברו לתורה ולתעודה.