האיש על החומה

תולדות מרן הגרי"ח זוננפלד
ש.ז. זוננפלד 

בשלושה כרכים, גדושי ידע ותיעוד, מציג הספר 'האיש על החומה' תמונה פנוראמית של חיי רבי חיים זוננפלד. היריעה הרחבה אוגדת בתוכה מכלל דברי ימי התקופה, ומשלבת באומנות את פרשיות התקופה בהלך הנהגתו של רבי חיים זוננפלד. רוח הימים נושבת בין דפי הספר, ומשמרת לדורות את אור ההשקפה הצרופה, אהבת התורה וחכמת הלב, של רבי חיים. את המסכת המופלאה, ליקט וערך נינו של רבי חיים, והיא ראתה אור לראשונה בשנת תשל"א. 
ספר 'האיש על החומה' זכה לתהודה רבה בקהילות ישראל, וקנה לו מקום של כבוד בראש ובראשונה במדף הספרות הביוגראפית של גדולי אומתנו. קרן רא"ם, לזכרו של רבי מרדכי אליהו בנו של רבי חיים זוננפלד- ראתה לזכות, לחזור ולהוציא לאור בשנת תשס"ו, את הספר 'האיש על החומה' במהדורה מיוחדת.