ובכל נפשך

ספר זכרון לקדוש 
ר' רועי קליין ז"ל הי"ד
רב סרן רועי קליין, נהרג במלחמת לבנון השניה, בעת שחירף את חייו כדי להציל את חיילי הגדוד עליו פיקד. דמותו משמשת אות ומופת למסירות נפש והקרבה עצמית.

הספר 'ובכל נפשך' הינו ספר זיכרון ייחודי, שגדולי ישראל מכל קצות הקשת חברו יחדיו, להציב בו מצבה וגלעד לזכרו של הקדוש רועי קליין. הספר כולל מאמרי הלכה מגדולי ראשי הישיבות ויושבי על מדין. 
ראשיתו של הספר מוקדשת לדברי התורה שהעלה רועי עצמו על הכתב, מן השעות הרבות שהקדיש ללימוד התורה. מאשמורת הבוקר ועד שעת מנחה גדולה, עם החברותא שלו הרב אליעזר קשטיאל יבדל"ט. עיונים בדיני מנחת העומר ובירורים בגדרי שטר.
"הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן והן כמעיין הנובע", ובסדר קדשים נאמר "חכמת" זה סדר קדשים. שני עיקרי חכמה אלו היו הנושאים להם הקדיש רועי קליין הי"ד את לימודו בשנים האחרונות, דיני ממונות וסדר קדשים.
זכות גדולה נפלה בחלקה של קרן רא"ם, שלכבודו של אותו קדוש, נקבצו "כאיש אחד בלב אחד" גדולי ישראל, להעלות מתורתם על הכתב לזכותו ולזכרו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים יחד עם כל צדיקי כל הדורות מקדשי השם בחייהם ובמותם.