תלמוד ירושלמי

ירושלמי סדר זרעים
ביכורים
בית המדרש להלכה בהתיישבות

תלמוד ירושלמי נבדל מתלמוד בבלי, בכך שלא נתפרש בביאור לשון קצרה וברורה כפירוש רש"י על הבבלי. ומעת שזכינו בימינו, שרבים מעם ישראל דרים ויושבים בארץ הקדושה, הרי מצוות התלויות בארץ נדרשות ועומדות. מהדורה ייחודית ומורחבת זאת של סדר ירושלמי, היא נווה חמד ללומדי הירושלמי ולכל העוסקים במצוות התלויות בארץ.
מהדורה מתוקנת ומבוארת זו של מסכת ביכורים, התברכה בדפוס ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א, שינויי נוסחאות ופירוש ברכת שובאל- כל אלו על סדר הדף. בנוסף הוספו למהדורה זו: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, מהדורת חקר ועיון 'עוז והדר'. ירושלמי מהדורת אמסטרדם עפ פירוש מהר"א פולדא וניר, ערוך מחדש בסיוע 'עוז והדר'. משניות עם פירוש רבותינו הראשונים, רמב"ם, הר"י בן מלכי צדק, הר"ש משנץ והרא"ש שכולם נסדרו מחדש מתוך כתבי יד ודפוסים ראשונים. משניות עם פירושי הרע"ב ותוספות יום טוב ושאר מפרשים, מהדורת 'משניות וילנא החדש' בהוצאות 'מסורת הש"ס'. ולקט סוגיות עיקריות מן התלמוד הבבלי, מהדורת 'ש"ס וילנא החדש' מכון 'מסורת הש"ס'.
מסכת ביכורים המבוארת ראתה אור בשנת תשס"ט. פירוש ברכת שובאל על המסכת, נערך על ידי הרב שובאל בן שלמה, מחכמי בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות, בראשות הרב יוסף אפרתי. קרן רא"ם מתברכת בשיתוף הפעולה של המכון עם לומדי בית המדרש המניב פרי הילולים, שכל הלומד ועוסק במסכת ביכורים מן הירושלמי ימצא בו טעם ושובע לנפשו.