תלמוד ירושלמי

ירושלמי סדר זרעים
דמאי
בית המדרש להלכה בהתיישבות

תלמוד ירושלמי נבדל מתלמוד בבלי, בכך שלא נתפרש בביאור לשון קצרה וברורה כפירוש רש"י על הבבלי. ומעת שזכינו בימינו, שרבים מעם ישראל דרים ויושבים בארץ הקדושה, הרי מצוות התלויות בארץ נדרשות ועומדות. מהדורה ייחודית ומורחבת זאת של סדר ירושלמי, היא נווה חמד ללומדי הירושלמי ולכל העוסקים במצוות התלויות בארץ.
מהדורה מתוקנת ומבוארת זו של מסכת דמאי, התברכה בדפוס ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א, הגהות הגר"א ופירוש ברכת ישראל- כל אלו על סדר הדף. בנוסף הוספו למהדורה זו: משניות עם פירוש רבותינו הראשונים, רמב"ם, הר"י בן מלכי צדק, הר"ש משנץ והרא"ש שכולם נסדרו מחדש מתוך כתבי יד ודפוסים ראשונים. ירושלמי עם פירוש פני משה ורידב"ז כדפוס וילנא, מהדורת 'מאורי אור'. משניות עם פירושי הרע"ב ותוספות יום טוב ושאר מפרשים, צילום ממהדורת 'זכר חנוך'. צילום לקט סוגיות עיקריות מן התלמוד הבבלי על ענייני מסכת דמאי, מתך מהדורת 'עוז והדר'. 
מסכת דמאי המבוארת ראתה אור בשנת תשס"ח. פירוש ברכת ישראל על המסכת, נערך על ידי הרב ישראל משה פריד, מחכמי בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות, בראשות הרב יוסף אפרתי. קרן רא"ם מתברכת בשיתוף הפעולה של המכון עם לומדי בית המדרש המניב פרי הילולים, שכל הלומד ועוסק במסכת דמאי מן הירושלמי ימצא בו טעם ושובע לנפשו.