חכמת חיים

על אמריו של רבי יוסף חיים התבטא רבי ירוחם פישל פרלא ואמר: "מרגליות מתגלגלות מפיו של רבי חיים ואין מי שילקטם"... כיון שרבי חיים לא העלה על הכתב כמעט את חידושיו ופירושיו הרבים מספור, התעורר צורך גדול ללקט ולאסוף אותם, זעיר כאן וזעיר שם. לחרוז אחת אל רעותה, מפניני מילותיו, ולשבצן בזו אחר זו בכתבים המנציחים את תורתו והגותו.
ספר "חכמת חיים" פרי רוחו של נכדו; רבי שלמה זלמן זוננפלד, מאגד בתוכו את אמריו הנפלאים של מורנו על סדר פרשיות התורה. דברי חינוך והשקפה, לצד סיפורי הנהגה והוראת הלכה, ומעל כולם דברי חידוד וגימטריות מופלאות, כיד חכמתו העצומה של מורנו. דברי מרגליות אלו, נבררו מילה במילה, מנופים נפה אחר נפה. כל תג לוטש בקפידה למען יבהיקו ויאירו את עין המעיין בכל אשר יביט לבו. 
קרן רא"ם הוציאה תחת ידה מהדורה זו, בעריכה מפוארת מלגו ומלבר. ראויה לעלות על שולחנם של לומדי התורה. בהירה ומזומנת לכל מבקש ודורש. יצירה המהווה אבן חן מעוטרת נוספת- בכתר מורשתו של רבי יוסף חיים.