ירח האיתנים

דברי תורתם של חכמי ירושלים, למרות ערכם הרם, לא מצויים הם לכל. קרן רא"ם אשר בעיר הקודש מושבה ויקירי ירושלים- מייסדיה, הטתה גווה למלאכה יקרה זאת, לקבץ חידושים ואמרות טהורות מכתבי רבותינו, גדולי וחכמי ירושלים עיר הקודש וממעתיקי השמועה. ללקטם יחד, לערכם ולהגישם בכלי שלם.
ספר זה 'פניני חודש האיתנים', בתורתה של מצוות התשובה, בענייניהם של הימים הנוראים ובמהותם הרוחנית הוא עוסק. חודש אלול, תשובה, תקיעת שופר ועקידת יצחק, יום הכיפורים וסוכות- אמרותיהם הטהורות של חכמי ירושלים בכל אלו, נאגדו ובאו תחת קורת גג אחת.
הוסיפה קרן רא"ם שבח, במדורים הנלווים לספר ובהם מדור 'מעשה רב' אליו נתלקטו ובאו סיפורי מעשה מחכמי ירושלים בימי ירח האיתנים, ועוד עמו מדור 'תולדות אנשי מעלה' המביא בבהירות ובקצרה את תולדותיהם של גדולי ירושלים הנזכרים בספר.