מאוצר המהרש"א

אוצר הפנינים של חידושי וביאורי ההגדות למהרש"א, פזור לאורך ולרוחב מסכתות הש"ס, ולא רבים הזוכים ללקטם, וליהנות מן האוצר היקר של אמרות וביאורים נפלאים בדרך הפשט הדרוש והרמז. מתוך כך, עלה הצורך לכנס ולסדר את דברי המהרש"א ולהגישם כשולחן הערוך ומוכן לסעודה, ביאורי אגדה ודרש משולבים אל המקראות שבספר תהילים. אמרי רבנו, המוכיחים כיצד משתלבים פרקי התהילים עם דרושי חז"ל בש"ס ובמדרש- מהווים את יחודו של ליקוט זה.
אף שדברי המהרש"א נכתבו בקיצור אמרים, מוגשים בספר זה דברי המהרש"א לפני הלומד ככתבם וכלשונם- 'ישמע חכם ויוסף לקח'. עם זאת נזקף לזכותה של קרן רא"ם תיקון מאות טעויות אשר נפלו בדפוסים הקיימים, פיסוק  המאמרים וחלוקתם לקטעים באופן היותר מועיל להבנתם, וכן הדגשת קטעים קצרים, להבלטת עיקרי הדברים.
ציון מראי מקומות מושלמים ומדויקים, רבבות מקורות המסייעים למעיין להשלמת הדברים ולהבנתם. שימוש באות שונה להבדיל בין דברי הגמרא ומאמרי המהרש"א, מציבים דבר דבור על אופניו. וכל אלו, מזומנים לפני המעיין, באופן הבהיר והנעים ביותר, בהוצאה מהודרת ומושקעת על ידי קרן רא"ם.