משנה שכיר

חידושים נפלאים ומשמחי לב, מאמרים ודרשות מעוררות הלבבות, לעבודת הבורא ולחיזוק האמונה. דברי הגות ועובדות מגדולי הדורות שנאמרו ונכתבו על ידי רבי ישכר שלמה טייכטאל, משחר נעוריו עד שלהי שנות השואה האיומות. 
הרב טייכטאל, היה רבה של קהילת פישטיאן, בנייטרה שבסלובקיה, בה שימש גם כאב"ד וראש ישיבה. בימי הזעם, נאלץ לגלות ולהסתתר מאימת הנאצים עד שנתפס ונהרג על קידוש השם. במתכונת חיבורו הראשון 'משנה שכיר על התורה' שראה אור בחייו לפני המלחמה, נערך ספר זה 'משנה שכיר על מועדים', שיוצא לאור מכתב יד אוד מוצל מאש, שהתגלה מוטמן לאחר השואה.
קשר אמיץ נודע בין רבי יוסף חיים זוננפלד למחבר הי"ד, קשר העולה וניכר ממכתבו למחבר שנדפס בראש ספר משנה שכיר, ומתגלה שנית בהספד המרגש שנשא הרב טייכטאל בקהילתו על דבר פטירתו של רבי חיים. קרן רא"ם לזכר בנו של רבי חיים, רבי אליהו מרדכי זוננפלד- מודה על הזכות להיות שותפה במפעל החשוב הזה, הן מתוך ההכרה בחשיבותו המופלאה של ספר זה, והן בהכרת המחבר הי"ד כמופת לרבים בפועליו המרובים בתורה, לחזק הלבבות ולעוררם לקרבת ד'.