ספרים שנוספו לאתר ביולי, 2017

ספרות תורנית מהווה שלוחת פעילות ענפה, בעשיה הברוכה של קרן רא"ם. למעלה מחמש-עשרה שנות פעילות, הניבו מדף ספרים רחב, המשרת את עולם לומדי התורה, מפאר את מאגרי הספרות התורנית, ומעשיר את אוצרות הרוח של העם.

מפעל ההוצאה לאור של הקרן, תומך במכונים ובעורכים פרטיים בחידוש מהדורות עתיקות, האדרת כתבים על התורה, ויצירה תורנית בספרות ההלכה והשו"ת. כמו כן ראו אור בהוצאת הקרן ספרי הגות מחשבה ומוסר, ספרי יסוד במעגל השנה היהודי וספרות תיעודית.

תלמוד ירושלמי

מסכת שביעית א'

תלמוד ירושלמי

מסכת ערלה