ספרים שנוספו לאתר בספטמבר, 2017

ספרות תורנית מהווה שלוחת פעילות ענפה, בעשיה הברוכה של קרן רא"ם. למעלה מחמש-עשרה שנות פעילות, הניבו מדף ספרים רחב, המשרת את עולם לומדי התורה, מפאר את מאגרי הספרות התורנית, ומעשיר את אוצרות הרוח של העם.

מפעל ההוצאה לאור של הקרן, תומך במכונים ובעורכים פרטיים בחידוש מהדורות עתיקות, האדרת כתבים על התורה, ויצירה תורנית בספרות ההלכה והשו"ת. כמו כן ראו אור בהוצאת הקרן ספרי הגות מחשבה ומוסר, ספרי יסוד במעגל השנה היהודי וספרות תיעודית.

תלמוד ירושלמי

מסכת מעשר שני

תלמוד ירושלמי

מסכת דמאי

תלמוד ירושלמי

מסכת ביכורים

תלמוד ירושלמי

מסכת שביעית ב'

תלמוד ירושלמי

מסכת מעשרות

תלמוד ירושלמי

מסכת תרומות

שערים

שכונת שערי חסד וביהכ"נ הגר"א

אלה מסעי

מסע הרבנים בשנת תרע"ד

תלמוד ירושלמי

מסכת כלאים ב'

האיש על החומה

תולדות מרן הגרי"ח זוננפלד

תלמוד ירושלמי

מסכת כלאים א'

ובכל נפשך

ר' רועי קליין ז"ל הי"ד