הרב יוסף חיים זוננפלד
הרב יוסף חיים זוננפלד
הותיר אחריו מורשת רוחנית עניפה כמו כן הותיר אחריו ברכה את...

102 צפיות

הרב ישכר שלמה טייכטל
הרב ישכר שלמה טייכטל
בימי הכיבוש הנאצי נמלט להונגריה כשהוא משאיר את כתביו...

77 צפיות

הרב יוסף שלום אלישיב
הרב יוסף שלום אלישיב
קרן רא"ם זכתה ליטול חלק בהוצאה לאור של הספרים 'תשובות...

48 צפיות

הרב נתן צבי פינקל
הרב נתן צבי פינקל
זכות היא לקרן רא"ם, לקחת חלק במפעל חייו של הרב פינקל-...

66 צפיות

הרב משה שפירא
הרב משה שפירא
קרן רא"ם זכתה ליהנות עצה ותושיה מהרב שפירא בהכוונת...

57 צפיות

הרב יוסף חיים זוננפלד

תלמידם של ה"כתב סופר", רבי אברהם שאג והמהרי"ל דיסקין 
רבה של ירושלים ומנהיג העדה
נולד בורבו שבהונגריה בו' כסלו שנת תר"ט
עלה לארץ ישראל בשנת תרל"ג, והתיישב בירושלים
הרב יוסף חיים זוננפלד, שימש כמנהיג העדה בירושלים, עד לפטירתו באריכות ימים בגיל שמונים ושלוש. ייסד את שכונת 'בתי הונגרין', והצטרף למהרי"ל דיסקין להקמת 'בית הדין של החוגים היראים' ולאיחוד כוללי ורשא והונגריה. הרב זוננפלד כאב את ריחוקם של בני הארץ משמירת התורה והמצוות, וחבר לרב קוק למסע חיזוק שנודע בשם 'מסע המושבות'. במהלך הנסיעה, עברו הרב זוננפלד והרב קוק בין נקודות ההתיישבות השונות בארץ, חיזקו את ידי התושבים, שקיבלו אותם בכבוד ובהערכה, ועוררו אותם לחיזוק רוחני והעמדת הדת על תילה.
הרב זוננפלד הותיר אחריו מורשת רוחנית ענפה בדמות מנהיגותו רבת ההשראה, הכואבת את סבל עמו, וצופה בדאגה ובאכפתיות לעתידו. הנכונה להושיט יד בכל עת לסייע ולתמוך. כמו כן הותיר אחריו ברכה את ספריו וכתביו, אשר מהם יצאו במהדורה מהודרת ומחודשת בחסות קרן רא"ם.