הרב יוסף חיים זוננפלד
הרב יוסף חיים זוננפלד
הותיר אחריו מורשת רוחנית עניפה כמו כן הותיר אחריו ברכה את...

1888 צפיות

הרב ישכר שלמה טייכטל
הרב ישכר שלמה טייכטל
בימי הכיבוש הנאצי נמלט להונגריה כשהוא משאיר את כתביו...

1170 צפיות

הרב יוסף שלום אלישיב
הרב יוסף שלום אלישיב
קרן רא"ם זכתה ליטול חלק בהוצאה לאור של הספרים 'תשובות...

1065 צפיות

הרב נתן צבי פינקל
הרב נתן צבי פינקל
זכות היא לקרן רא"ם, לקחת חלק במפעל חייו של הרב פינקל-...

1830 צפיות

הרב משה שפירא
הרב משה שפירא
קרן רא"ם זכתה ליהנות עצה ותושיה מהרב שפירא בהכוונת...

2734 צפיות

הרב יוסף חיים זוננפלד

תלמידם של ה"כתב סופר", רבי אברהם שאג והמהרי"ל דיסקין 
רבה של ירושלים ומנהיג העדה
נולד בורבו שבהונגריה בו' כסלו שנת תר"ט
עלה לארץ ישראל בשנת תרל"ג, והתיישב בירושלים
הרב יוסף חיים זוננפלד, שימש כמנהיג העדה בירושלים, עד לפטירתו באריכות ימים בגיל שמונים ושלוש. ייסד את שכונת 'בתי הונגרין', והצטרף למהרי"ל דיסקין להקמת 'בית הדין של החוגים היראים' ולאיחוד כוללי ורשא והונגריה. הרב זוננפלד כאב את ריחוקם של בני הארץ משמירת התורה והמצוות, וחבר לרב קוק למסע חיזוק שנודע בשם 'מסע המושבות'. במהלך הנסיעה, עברו הרב זוננפלד והרב קוק בין נקודות ההתיישבות השונות בארץ, חיזקו את ידי התושבים, שקיבלו אותם בכבוד ובהערכה, ועוררו אותם לחיזוק רוחני והעמדת הדת על תילה.
הרב זוננפלד הותיר אחריו מורשת רוחנית ענפה בדמות מנהיגותו רבת ההשראה, הכואבת את סבל עמו, וצופה בדאגה ובאכפתיות לעתידו. הנכונה להושיט יד בכל עת לסייע ולתמוך. כמו כן הותיר אחריו ברכה את ספריו וכתביו, אשר מהם יצאו במהדורה מהודרת ומחודשת בחסות קרן רא"ם.