הרב יוסף חיים זוננפלד
הרב יוסף חיים זוננפלד
הותיר אחריו מורשת רוחנית עניפה כמו כן הותיר אחריו ברכה את...

102 צפיות

הרב ישכר שלמה טייכטל
הרב ישכר שלמה טייכטל
בימי הכיבוש הנאצי נמלט להונגריה כשהוא משאיר את כתביו...

77 צפיות

הרב יוסף שלום אלישיב
הרב יוסף שלום אלישיב
קרן רא"ם זכתה ליטול חלק בהוצאה לאור של הספרים 'תשובות...

49 צפיות

הרב נתן צבי פינקל
הרב נתן צבי פינקל
זכות היא לקרן רא"ם, לקחת חלק במפעל חייו של הרב פינקל-...

66 צפיות

הרב משה שפירא
הרב משה שפירא
קרן רא"ם זכתה ליהנות עצה ותושיה מהרב שפירא בהכוונת...

57 צפיות

הרב יוסף שלום אלישיב


נולד בשאוול שבליטא, א' בניסן תר"ע
רבותיו: רבי שלמה אלישיב, הרב פולנסקי והרב בנגיס.
נפטר בירושלים, כ"ח תמוז תשע"ב
מרן, הרב יוסף שלום אלישיב, מנהיג הדור. בן יחיד היה להוריו, ונכד לבעל ה'לשם שבו ואחלמה', ממנו קיבל תורה ואותו שימש בילדותו. משפחתו עלתה לארץ ישראל בשנת תרפ"ד וקבעה את מגוריה בירושלים, שם בשכונת מאה שערים התגורר הרב אלישיב עד אחרית ימיו. דיין ופוסק, מרבני 'אוהל תורה' ורב בית הכנסת 'תפארת בחורים' אחר אביו. נודע שקידתו העצומה יומם ולילה, במיעוט שינה ובפרישות. נפטר בשיבה טובה ואריכות ימים ושנים בגיל מאה ושתיים, כשהוא מותיר אחריו למעלה מאלף צאצאים. 
כתביו ובהם אגרות בענייני השקפה, דברי אגדה ופירושים, ובעיקר פסיקות הלכתיות, קובצו על ידי תלמידיו וראו אור בהוצאות שונות. מהם זכתה קרן רא"ם ליטול חלק בהוצאה לאור של הספרים 'תשובות הגרי"ש' ארבעה כרכים, וכן 'הגדה של פסח מבית רבינו הגרי"ש'.