האירוע השנתי תשע"ז

שמונים וחמש שנים חלפו מיום שכבה המאור הגדול, ונלקח לבית עולמו הרב יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים. צאצאיו של רבי חיים הנושאים בגאון את המורשת המפוארת, שבו והתאחדו בכינוס השנתי ביום פטירתו של הרב אליהו מרדכי, בנו חביבו של רבי חיים. 
באירוע שנערך בחסות קרן רא"ם, התכנסו כולם ובאו לאולם האירועים של מלון רמדה, בשעריה של ירושלים עיר הקודש. כאשר מכל קצות הארץ; מרכסים, מטבריה, מכפר חב"ד ומבני ברק נאספים ידידי הקרן ומוקירי פעליו של הנגיד הרב אליהו מרדכי (מוטי) זוננפלד.
פתח בדברים מנכ"ל קרן רא"ם הרב שלמה חנוך ורנר, שבירך על שנת עשיה נוספת שפירותיה באים לידי ביטוי בערב המרומם הזה. ערב המציין שמונים וחמש שנה למרן רבי יוסף חיים זוננפלד. והזמין את רבה של רכסים, נין ונכד לרבי חיים, לשאת דברים. 
הרב יעקב מאיר זוננפלד, ביקש לעמוד על דמותו של הסבא הגדול ודרכו בקודש. הרב סיפר כיצד דחפו הנסיבות את אביו הרב שלמה זלמן, להקדיש את חייו למורשתו של רבי חיים ולהנציח את דמותו ותורתו לדורות. את דמותו בסדרה הביוגרפית "האיש על החומה", ואת תורתו בספר "חכמת חיים" שיצא לאור במהדורה מחודשת לקראת ערב זה. הרב זוננפלד ציין את מאמר אליהו "קנא קנאתי בתפארה" מידת התפארת הממזגת בתוכה את הגבורה והחסד גם יחד. זו היתה דרכו של רבי חיים שמיזג בהלכותיו גבורה וחסד, וזו גם הדרך בה דבקים צאצאיו בקרן רא"ם.
שני לשאת דברים התכבד הרב הילל הירש ראש ישיבת סלבודקה, שידועה ומפורסמת ראשית החיבה ההדדית בין הסבא מסלבודקה לרבי חיים, חיבה השוררת עד היום בין בני הישיבה לבני המשפחה. הרב הירש הזכיר את הסינתזה המיוחדת שראו אצל רבי חיים, שילוב של גדלות וקירבה לד', יחד עם קירבה לכל אחד מישראל "כאיש אחד בלב אחד", מתוך ראיית הגדלות שבכל אחד מישראל. ראש הישיבה המשיך ושיבח את קרן רא"ם ההולכת בדרך זו ואת הנגיד הרב מוטי, ששם זאת למטרתו האישית, ליצור סינתזה כזו בכלל ישראל, ובירכו שימשיך בדרכו זו ויצליח בה לריבוי כבוד שמים.
עוד זכו המתאספים לשמוע את דבריו של רב העיר העתיקה, הרב אביגדור נבנצל, שדיבר על הגדרתו של יום ט"ו באב כיום של הוספה בתורה והתגברות בלימודה. הרב נבנצל הביא מתוך משל כי קיום המצוות הוא עסק לכל דבר עבור עם ישראל, וככל שהעסק משגשג מכח זה אנחנו מרוויחים. הרב סיים בברכה בפסוק "קרני ראם קרניו" שתמשיך קרן רא"ם להפיץ תורה ולשגשג מעלה מעלה.
בין לבין הנעים בכישרונו הכנר המופלא, הרב שימי ויצהנדלר, שהמס כל לב בשירי תורה והתעוררות.
עוד נשא דברים הרב אשר וייס, בספרו על השותפות היקרה עם קרן רא"ם להוצאת ספר הלכה ורפואה. ספר אשר יצא במהלך השנה הקרובה ויאיר את עיני ישראל בסוגיות אלו. הרב וייס קשר בדבריו את פעולות הקרן עם שלושת העמודים עליהם עומד העולם: תורה, עבודה וגמילות חסדים, שהם גם כנגד המנורה, המזבח והשולחן שבבית המקדש. הרב וייס רומם את דבר הכינוס שיש בו משלושת העמודים עליהם עומד העולם גם יחד. וסיים בייחול כי יהיו מעשים אלו לרצון ונזכה שוב למקדש ולכליו.
מנכ"ל הקרן הרב שלמה חנוך ורנר, ביאר את הכתוב "אתם עשיתוני חטיבה אחת" והעלה על נס את אחדות ישראל כחטיבה אחת. לאחר מכן הועלתה הקרנה תיעודית מפעולות הקרן ומכינוסים קודמים. תיעוד נדיר ומרגש, מגדולי הרבנים אשר כבדו את הקרן במשא דברים במהלך השנים החולפות. מראה גדולי העדה הללו שרובם אינם עוד עמנו, עטף בדוק של געגוע וזכות לימים בהם זכתה הקרן לחסות בצילם.
הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, מיקד אף הוא את דבריו בענין החיבה הגדולה שנודעת לעם ישראל מהקב"ה מכח אותו מעמד נדיר של אחדות בו קראו "נעשה ונשמע". הרב לאו המשיך ותיאר את החיבה הנודעת לנו כעמו של ד' יתברך. והמשיך בשבחו של בעל האכסניה הרב מוטי זוננפלד, שהשכיל להרבות בחסד ואף הגדיל לתעל את הכאב הגדול כל כך על בתו דניאלי היקרה, ליצירות של עשיה בכל תחומי היהדות, מרפואה ועד קרוב לבבות בתחום הנישואים. ועל כולם ספרות הנצח העטופה בהדר שכולו אהבה לבורא ולתורתו. וסיים בברכת יישר כח ואיחול לזכות ולראות בטוב ירושלים.
האירוע הסתיים בהשקה חגיגית של הספרים החדשים מבית ההוצאה לאור של קרן רא"ם: ספר האבודרהם פירושי ומנהגי התפילה חלק ג'. וספר חכמת חיים לקט הארות, פירושים וחידודים מאוצרות חכמתו של רבי יוסף חיים זוננפלד על סדר פרשיות התורה.