האירוע השנתי תש"ע

הכינוס התשיעי השנתי, של קר"ן רא"ם, נערך לראשונה בתולדות הקרן מחוץ לעיר הקודש ומחוץ לארץ ישראל, בסאו פאולו שבברזיל. לרגל השמחה השרויה במעונם של בני משפחת זוננפלד, עם הכנס הנכד בעול מצוות ביום י"ד באב, נקבע גם הכינוס השנתי של הקרן בט"ו באב להיערך בברזיל, מקום מגוריהם. כך זכתה הקהילה היהודית בסאו פאולו, לארח בשנה זו את באי הכינוס, שחלקם טסו במיוחד לקחת חלק ביום חגה של הקרן.

את מהלך האירוע הנחה בטוב טעם חתנו של רב הקהילה הרב הבלין, הרב משה פריד שהודה למשתתפים מרחוק ומקרוב, ולגדולי התורה וראשי הישיבות שבאו לכבד את האירוע. תחת הפסוק "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה" הכתיר הרב פריד את אבי המשפחה הרב משה יהודה יליד ירושלים, אחד הנולד בה ובנו הרב מוטי, אחד המצפה לראותה. כמו כן ציין הרב פריד כי 'קרן רא"ם' עולה בגימטריה 'ירושלים'. הרב פריד המשיך והודה על פעולות הקרן שמלבד גולת הכותרת של פעולותיה שהיא ירושלים, תומכת גם בבני תורה יוצאי ברזיל, באופן מכובד של מתן בסתר.

במפתיע ושלא כדרכו, נאות אבי המשפחה המעטירה, הרב משה יהודה, לשאת דברים באוזני המתאספים. הרב משה יהודה זוננפלד בחר לדבר בעברית מפאת כבוד הרבנים, כשהוא משלב את סיפוריו בפורטוגזית לטובת אלו שאינם דוברי עברית. הרב משה שיתף את הנוכחים בדברי החכמה שליוו אותו מאביו הגדול הרב אליהו מרדכי, וממסירותו של אביו לזקנו הגדול רבי חיים זוננפלד. בין לבין הוקרנו באולם תיעודים מחזקים מאירועי השנים הקודמות בארץ הקודש. ולאחר מכן ניגש לשאת דברים, הרב אילוביץ, אשר הגיע במסירות ובמאמץ ניכרים. משא בעברית, נשא מנכ"ל הקרן הרב שלמה חנוך ורנר, אשר הגיע לברזיל כדי להשתתף באירוע. דבריו של הרב ורנר נסובו סביב גדולתם של מנהיגי עם ישראל וגדוליו, אשר אינם מתאוים למצוות כדי לקבל שכר אלא כדי לרומם את העם מבחינה רוחנית ולזכות את כלל ישראל בשכר המצוות. הרב ורנר הזכיר את הספר שיצא לאור בימים אלה בהוצאת הקרן, ספר 'אלה מסעי' אשר מתאר את הטרחה העצומה שטרחו הרב זוננפלד והרב קוק כדי לזכות את ישראל במצוות התלויות בארץ וכדי לעורר על תורה וחינוך. הרב ורנר כיבד בנשיאת דברים את אורח הכבוד של האירוע, נאמן ביתו של הרב אלישיב, שטס לראשונה לברזיל במיוחד עבור הכינוס, הרב יוסף אפרתי, רב בית המדרש להלכה בהתיישבות, העוסק במצוות התלויות בארץ. הרב אפרתי בפתח דבריו, הקריא מכתב מטעם פוסק הדור הרב אלישיב, אשר שיבח את פועלי המשפחה ואת נדיבות ליבם של בניה ובירך אותם "יהי ד' עמם לחזקם ולאמצם, לברכם ממקור הברכות". הרב אפרתי המשיך וזעק  ש"אין אדם מעני מן הצדקה" והוסיף מהרמב"ם ש"אין ישראל נגאלין אלא בצדקה". הרב המשיך והגדיר את הייחודיות המאפיינת את פעולותיה הברוכות של קרן רא"ם על פי מעשה שהיה עם רבי יוסף חיים זוננפלד, שלמרות קנאותו ותקיפותו היה רך לכל אדם, ומאיר פנים לכל יהודי באשר הוא. זוהי האיכות המיוחדת של מעשי הקרן, הנוגעים בכל שכבות העם, מוציאים יקר מזולל, מגיעים אל הטוב והנעלה ומרבים חילים לתורה ולמצוות. הרב אפרתי שיבח את העושר הרוחני שהעניקה הקרן לעם ישראל במגוון הספרים העצום שראו אור בהשתדלותה. והדגיש כי 'קרן רא"ם שייכת לכלל ישראל'. מנחה הערב הרב פריד, הוסיף וציין את תרומתה של הקרן למערכת החינוך ולמערכת הכשרות של העיר סאו פאולו. המתאחדת עם מטרות הקרן להיטיב לכל יהודי ברוחניות ובגשמיות. רבה של סאו פאולו, הרב הבלין, האיר את עיני הקהל, שמגלגלין זכות ליום זכאי. ויום זה של חמישה-עשר באב זכאי הוא, ואף כינוס המצוה של קרן רא"ם חל בו. יום חמישה עשר באב הוא יום שמראה אהבת ישראל, יום טוב שבו הכל שוים זה לזה ואין הבדלי מעמדות ניכרים, כמו בבנות ישראל שהיו יוצאות בכלים שאולים. זו הדרך בה בונים את בית המקדש, אהבת חינם ואהבת כל ישראל, 'כל ישראל' עולה בגימטריה 'קרן רא"ם'. הנואם הבא היה הרב נתנאל ציטרין מקהילת ריו דה ז'נירו, אשר פועל גדולות ונצורות בקהילה בחיזוק וקירוב רחוקים. הרב ציטרין העמיק במושג הקצוות שבעם ישראל אין מצב של ביניים, או עליה או שפל. וזו הנחמה הכפולה המוזכרת בנבואות הנחמה הנקראות בחודש זה, נחמה על סיום השפל ונחמה על עוצמת העליה. הרב ציטרין הזכיר את דברי הרב שלמה זלמן אוירבך שאמר: "מה שלא עושים העיקר לעשות עם גדלות" ושיבח את עוצמתה של קרן רא"ם, שכל מעשיה הם עם עוצמה, יופי וגדלות, לא בכדי לצאת ידי חובה. ובכוח האיחוד כל שכבות העם, למצוא בכל מקום את החלק של הקדושה, החלק של הטוב, יראו ברכה חיים עושר וכבוד. את המשא העיקרי של הערב, נשא הנגיד והמייסד של קרן רא"ם, הרב אליהו מרדכי (מוטי) זוננפלד, שפנה למאזינים בפורטוגזית. והודה לכל המשתתפים וביחוד לאורחי הכבוד שמרחוק באו, כדי לחוג עם הקרן ביום זה. לקראת סיום, הוקרנו באולם תמונות נדירות ביותר, שנאספו בעמל רב, ומנציחות את דמות ההוד של הרב יוסף חיים זוננפלד. כמו כן הוקרנו קטעי תיעוד וידאו נדירים, מגדולי ישראל בין שתי מלחמות העולם. בסיום האירוע הוענקו לאורחים ספרים בהוצאת קרן רא"ם, ובהם הספר 'אלה מסעי' בהוצאה מהודרת, וספר הזיכרון היקר 'ובכל נפשך' לרב סרן רועי קליין הי"ד, שנפל על קידוש השם במסירות נפש.