האירוע השנתי תשע"א

שמונים שנה לפטירתו של המנהיג הגדול, הלוחם הבלתי מתפשר, ואוהב ישראל האמיתי הרב יוסף חיים זוננפלד, ערכה קרן רא"ם את האירוע השנתי בסימן שמונים לתורה ולאחדות. קבוצה נבחרת של שמונים לומדים, בני תורה מכל קשת הישיבות בעולם התורה, הצטרפו ובאו אל מקום הכינוס באולמי 'בית ישראל' בירושלים. בני תורה אלו נבחרו על ידי ראשי הישיבות, לתכנית מלגות ייחודית שעל ידי קרן רא"ם, להרבות תורה ואחדות בעם ישראל. כל לומד קיבל על עצמו לכתוב שתי חידו"ת במהלך השנה הבאה, האחת בסוגיות הלימוד והשניה בענייני אחדות ישראל.

בפתח האירוע, קיבלה את פני הבאים תערוכה מונומנטלית בלעדית, של מסע הרבנים המפורסם של הרב זוננפלד והרב קוק למושבות המתחדשות, בשנת תרע"ד. המבקרים יכלו לעבור במסלול הקדום בו פסעו ראשי ישראל ומנהיגיו, בין המושבות החדשות הפזורות בארץ. להתרשם מן התמונות העתיקות מהווי החיים במושבות, ומציטוטים ומובאות שלוקטו בימי המסע. התערוכה הופקה לרגל ההוצאה המחודשת והמורחבת של ספר "אלה מסעי" יומן המסע שראה אור בפורמט מהודר ומפורט. מן התערוכה, המשיכו המשתתפים לסעודת המצוה לרגל גמרה של תורה והוצאתם לאור של כמה ספרים חשובים.

ראשון הדוברים במהלך הסעודה, היה ראש ישיבת סלבודקא הרב משה הילל הירש, אשר פתח והעלה על נס את תרומתה של קרן רא"ם להחזקת התורה בכלל וישיבת סלבודקא בפרט. בדבריו שנסובו על משה רבנו, עמד הרב הירש על כוח חשיבות התורה שאינו דומה הלומד ממי שהצטער עליה, בקניית ערך חשיבות התורה שהוא קונה ממנו. הרב הירש הפליג בשבחה של קרן רא"ם והעומדים בראשה אשר מחדירים היטב את חשיבות התורה בכל פועלם, ובמיוחד באירוע זה אשר מאדיר בכל המשתתפים את ערך חשיבות התורה.

שני נשא דברים הרב צבי יוסף רייכמן, מרביץ תורה בישיבת אור אלחנן בארצות הברית. הרב רייכמן הזכיר את הספר 'רשימת שיעורים' שערך על מסכת יבמות, ואשר יצא לאור בתמיכתה של קרן רא"ם. והעלה על נס את הנחלת התורה הזאת, שעליה נאמר "זאת נחמתי בעוניי". הרב רייכמן הוסיף כי איש חזון הוא הכינוי לנביא המנבא על הנחמה שהיא נצחית, וראשי קרן רא"ם הדואגים לנחמה נצחית עבור עם ישראל בהפצת התורה לדור עני, הרי הם ראויים להיקרא אנשי חזון ויבורכו בברכת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת".

לאחר מכן, עלה הרב אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה לברך את המשתתפים. הרב נבנצל העמיד על הדיוק את "והיה עקב תשמעון" בכך שגם ה"עקב"- כל הנגרר אחר המעשה בבחינת מצוה גוררת מצוה, גם הוא מצטרף לחשבון השכר שהקב"ה שוקל לאדם. הרב נבנצל הרחיב בזכותו של רבי חיים זוננפלד שמלבד תורתו עוד יש "עקב" רב למלחמתו האיתנה על הצביון והחינוך בארץ הקודש. ומכוח "עקב" זה זכה לשכר בנים יקרים, ראשי קרן רא"ם, הממשיכים את מורשתו ופועלים להחדיר תורה לעם ישראל.

מנכ"ל קרן רא"ם, הרב שלמה חנוך ורנר, האיר את מפעל השמונים, בו קובצו יחד שמונים לומדים מכל גווני עולם התורה. רבגוניות המבטאת את אורה הייחודי של קרן רא"ם המאיר באחדות ישראל ובערבות זה לזה.

ראש הקרן הרב אליהו מרדכי (מוטי) זוננפלד, פנה והודה לכל העוסקים בספרים שיצאו לאור בשנה זו. הוא הזכיר את חליפת המכתבים בין רבי חיים לאחיו, את אהבת התורה ואת אהבת ישראל אשר בוקעות מבין השורות. והמשיך בקריאה של חיבה, להרים את דגל האחדות בעם ד' ולדבוק בדרכי שלום בין כל לומדי התורה באשר הם. הרב זוננפלד סיים בברכה ובהדרכה לזוכי המלגות, שיצליחו בפועלם ויעלו על הכתב את מאמרי החידו"ת כפי שקבלו על עצמם.

את המעמד כיבד ראש ישיבת מיר, הרב נתן צבי פינקל, אשר למרות חולשתו לא נמנע מלשאת מילות הערכה חמות לרב אליהו מרדכי (מוטי) זוננפלד על מעשיו הנאים "יהודי המבין ב'איכות של תורה' ולא רק בכמות, יהודי שתוכו כברו".

לאחר מכן עלה הרב יוסף אפרתי, ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות, והרחיב את היריעה בסוגיית מנהיגותו של רבי יוסף חיים זוננפלד, אשר היה קנאי אמיתי ללא נגיעות. אוהב ישראל על פי דין ומאמין אמיתי ללא שיור. ומכוח אמונה זו זכו גם צאצאיו לדבוק בדרך האמת, להרבות תורה וחיים. את דבריו סיים הרב אפרתי בייחול כי נזכה ליום השנה הבא למלכותו של משיח, לקיים מצוות התלויות בארץ מדאורייתא.

אחרון הדוברים היה הרב עמיהוד לוין, עורך הספר "אלה מסעי" במהדורתו הראשונה. הרב לוין הציג לקהל את הספר במהדורה המחודשת בשיתוף קרן רא"ם, ועמד על מהותו כספר הלכתי באשר הוא תיעוד עשרות מעשי רב אשר נהגו הרב זוננפלד והרב קוק במסעם.

האירוע ננעל בתחושה מרוממת, בחלוקת הספרים החדשים לקהל המשתתפים, ואלו הספרים שראו אור בשנה זו:

מסכת תרומות חלק ב', על ירושלמי סדר זרעים. ספר משנה שכיר על מועדים חלקים א' ו-ב', מהמחבר הרב טייכטאל הי"ד. מהדורה מתוקנת ומורחבת מספר תורת חיים, הנהגות ופסקים מרבי יוסף חיים זוננפלד. רשימות שיעורים על מסכת יבמות. אלה מסעי יומן מסע הרבנים למושבות בחורף תרע"ד.