האירוע השנתי תשע"ה

בשלהי שנת תשע"ה, שנה רווית כאב בה נקטפה מן המשפחה אחת יחידה ומיוחדת דניאלי ז"ל, בתו היקרה והאהובה של ראש קרם רא"ם רבי אליהו מרדכי (מוטי) זוננפלד. התקבצו ובאו ידידי המשפחה וידידי קרן רא"ם, והפעם ביתר שאת וביתר עוז, להביע את תמיכתם והוקרתם באירוע השנתי בט"ו באב.

בתחושת שותפות וההערכה, התכנסו הבאים באולמי בית ישראל המפוארים, כיאה לשמחת גמרה של תורה, והסבו לסעודת מצוה לרגל הוצאתם לאור של הספר היקר האבודרהם על התפילה, וירושלמי סדר זרעים מסכת כלאיים. תיעוד מרגש על מפעלי החסד של הקרן הוקרן לבאי הכינוס, ושיתף אותם בפעולות הצדקה לנזקקים, סיוע לאלמנות יתומים ובתים שבורים, ותמיכה בלומדי תורה. הסרט תיעד גם את מפעל הוצאת הספרים של קרן רא"ם, שזכה להוציא תחת ידו עשרות ספרים תורניים בעריכה מוקפדת והגשה ראויה לשבח. ברקע הכינוס הנעים הזמר שמואל יפת במיטב שירי התעוררות ורגש.

את האירוע כבדו בנוכחותם גדולי תורה, ראשי ישיבות ונכבדי ציבור. את שולחן המזרח פיארו הרב משה שפירא, הרב אביגדור נבנצל, הרב משה הילל הירש, הרב משה מרדכי חדש ועוד רבים. בין באי האירוע היה גם השר אלי ישי, שהתקבל בברכה ובידידות. את הכינוס פתח הרב שלמה חנוך ורנר, מנכ"ל קרן רא"ם שהודה למשתתפים, לידידי המשפחה, לחברי קהילת רעננה ולמוקירי תורה ורבנן שטרחו ובאו להשתתף ביום שמחתה של הקרן. והזמין את הרב משה שפירא לשאת דברים. שיחתו של הרב שפירא, נסובה סביב ענין הנחמה הטמון בחמישה-עשר באב, כיום בו נתנו הרוגי ביתר לקבורה. הרב שפירא ביסס את הרעיון כי בעצם החורבן יש גילוי נחמה על האפשרויות הגנוזות, ואת ענין העולם הבא בו הרעה והטובה ברכה אחת להן. הרב שפירא סיים את דבריו בתקוה למשפחה, שיזכו מתוך האבדה הכואבת להתנחם במעיינות חדשים של חיים של תורה ועשיה. וחתם בברכה כי נזכה לבנין בית המקדש שעתיד להיות ביום זה חמישה עשר באב.

לאחר מכן נשא הרב אליהו מרדכי (מוטי) זוננפלד, ראש קרן רא"ם את המשא המרכזי. בדבריו סיפר מעט על הכאב העצום ועל האבדה הגדולה שאין לה תמורה. על מעשיה הנאצלים ואהבתה לכלל ישראל של בתו דניאלי שנקטפה בשמי ימיה. הרב זוננפלד הודה לכל ידידי הקרן ולעושים בשורותיה, והודיע על הקמת 'קרן דניאלי לרפואה וחסד' שתהווה קורת גג לכלל פעולות התמיכה והסיוע, לזכרה. את דבריו סיים בתקווה "שנצליח להיות שליחים של בורא העולם להביא לאחדות בעם. הבעיה שלנו אינה אירן ולא אנטישמיות... שנדע להגיד "איש לרעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק" להתאחד ולעמוד עד ביאת משיח".

אחרון לדוברים כיבד בדבריו הרב בן ציון אלגזי, רב הפעלים בתורה לכל שדרות העם, שפגש בדמות המופת של דניאלי ז"ל. הרב אלגזי דיבר על עניין מצווה שהיא יצירה חדשה, המתחילה מציאות מכאן ולהבא. והגדיר את הכינוס ואת כלל פעולותיה הברוכות של קרן רא"ם כמציאות מחודשת של שילוב בין פעולות צדקה לפעולות חסד, המהווים יחד מצב מחודש של כולם נקבצו ובאו לך. מצב המחזק את שאיפתו של מקים הקרן לאחד את כללות עם ישראל ללא חילוק ופילוג.

חתם בדברים הרב ורנר מנכ"ל הקרן, שהודה על סיומה של שנת עשיה נוספת. אשר מתוך הכאב שאינו ניתן לשיעור, התגברו הפעולות והורחבו לרפא לבבות שבורים ולקרב לבות רחוקים.

בתום האירוע חולקו למשתתפים הספרים החדשים אשר ראו אור: אבודרהם פירושי הברכות והתפילות חלק א', עם מדור הארות והערות של הרב אליהו גרינצייג. וכן ירושלמי סדר זרעים על מסכת כלאיים, בשיתוף חכמי בית המדרש להלכה בהתיישבות בראשות הרב יוסף אפרתי.