ישיבת סלבודקה

נוסדה בבני ברק בעידוד החזון-איש, לאחר השואה כהמשך לישיבת סלבודקא בליטא. לימוד לפי סוגיות, דגש על לימוד הלכה. לישיבה גם כולל אברכים וישיבה לצעירים.