בית הכנסת בית רא"ם

בשנת תשס"ז [2007], שופץ ונחנך בית הכנסת בית רא"ם בשכונת בית וגן בירושליםבשנת תשס"ז [2007], שופץ ונחנך בית הכנסת בית רא"ם בשכונת בית וגן בירושליםבשנת תשס"ז [2007], שופץ ונחנך בית הכנסת בית רא"ם בשכונת בית וגן בירושלים