ישיבת מרכז הרב

הוקמה בשנת תרפ"ד [1924] על ידי הרב הראשי האשכנזי הראשון של ארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. כיום ממוקמת בשכונת קרית משה בירושלים