ישיבת ההסדר עכו

ממומן

הסדר עכו או בשמה הרשמי 'רוח צפונית' הוקמה בעיר עכו בשנת תשס"ג כשלוחה של ישיבת ההסדר מעלות. הישיבה הוקמה על רקע ההגירה המוגברת של תושבים יהודיים מהעיר עכו בכלל ומשכונת וולפסון בפרט. לאחר שבית הכנסת המקומי עמד בסכנת סגירה, פנה הרב הראשי של עכו, הרב יוסף ישר, בבקשה להקים ישיבה במבנה בית הכנסת. היה זה היסוד לקריה גדולה ומפותחת, קריית הישיבה.
כיום משתייכת ישיבת הסדר עכו למרכז ישיבות בני עקיבא, ולומדים בה כמאתיים תלמידים. בראשות הישיבה מאז הקמתה עומד הרב יוסף שטרן. ועמו מלמדים בישיבה רבנים נוספים. שיטת הלימוד הנהוגה בישיבה היא 'תלמוד המביא לידי מעשה', וכן מאפשרת הישיבה לימודי הוראה בחינוך.
תלמידי הסדר עכו מעורבים בעשייה קהילתית התנדבותית ובחיזוק הזהות היהודית בעכו. גרעין מבוגרי הישיבה נשאר לגור בעכו אחר נישואיו וקובע בה את ביתו. בשנת תשע"א נחנך מבנה הקבע של הישיבה הכולל בית מדרש, מבני ציבור ופנימייה.

 

בניין הישיבה, עכו