ישיבת חברון

ישיבת חברון  היא מהגדולות והבולטות העולם הישיבות. יסודה של הישיבה בסלבודקה שבליטא. בשנת תרפ"ד, עלו התלמידים וראשי הישיבה לארץ ישראל והתיישבו בעיר חברון. לאחר מאורעות תרפ"ט בהם נהרגו כמה מבחורי הישיבה, עברה הישיבה לעיר הקודש ירושלים וקבעה בה את משכנה.
בישיבה כיהנו רמי"ם ומשגיחים מפורסמים, וכן הוקמו מספר סניפים המסתעפים ממנה. הגישה בישיבה דוגלת ב'גדלות האדם' של הסבא מסלבודקה, וכתוצאה מכך מושם דגש רב על עצמאות התלמידים הן בלימוד והן בהשפעה על סדרי הישיבה. מסורת הישיבה מושתתת על מנהגי הגאון מנהגי ישיבת סלבודקה. במסורת כלולים גם הניגונים שהתקבלו בישיבה במהלך השנים ונוסח תפילת ימים נוראים כפי שהנהיג המגיד הירושלמי, הרב שלום שבדרון.
אוצר הספרים של ישיבת חברון נודע לתהילה, ובו ספרים שהגיעו מליטא עם תלמידי הישיבה שעלו לארץ ישראל, וכן ספרים מאוצר הישיבה כששכנה בעיר חברון. כיום לומדים בישיבה מספר עצום של כאלף וארבע מאות תלמידים, במבנה הקבע הגדול בשכונת גבעת מרדכי בירושלים. זאת מלמד תלמידי הישיבה הקטנה 'חברון לצעירים'.