ישיבת אור ישראל

הוקמה בשנת תשמ"ב [1982] על ידי הרב יעקב ניימן. בשנים הראשונות שכנה הישיבה ברחוב רוטשילד בעיר פתח תקווה, ובשנת תשס"ז [2007] עברה לשכונת גני הדר בעיר.