חזון קרן רא"ם

קרן רא"ם הוקמה בשנת תשנ"ט (1999) לזכרו של אבי משפחת זוננפלד הרב אליהו מרדכי, בנו יקירו של הרב יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים. הקרן מציבה לנגד עיניה את מורשת ההנהגה, את מסורת התמיכה ואת סגולת אהבת ישראל השלמה. בנתיבם של ערכים אלו, פועלת קרן רא"ם בעשיה ברוכה ומסועפת; להגדיל תורה ולהאדירה, להוסיף נדבכים בבניין החינוך, להושיט תמיכה וסיוע לכל יהודי נזקק.

קרן רא"ם רואה לעצמה לזכות לקחת חלק במגוון מפעלי צדקה וחסד. להימנות עם מחזיקי התורה הגדולים בארץ הקודש. להיות כתובת נכונה לאלמנות ויתומים לחתנים וכלות. אחזקת התורה, הוצאת הספרים, והעשיה למען הקהילה - ימשיכו ויגדירו את דרכה של קרן רא"ם גם להבא.