ספרים שנוספו לאתר באוגוסט, 2017

ספרות תורנית מהווה שלוחת פעילות ענפה, בעשיה הברוכה של קרן רא"ם. למעלה מחמש-עשרה שנות פעילות, הניבו מדף ספרים רחב, המשרת את עולם לומדי התורה, מפאר את מאגרי הספרות התורנית, ומעשיר את אוצרות הרוח של העם.

מפעל ההוצאה לאור של הקרן, תומך במכונים ובעורכים פרטיים בחידוש מהדורות עתיקות, האדרת כתבים על התורה, ויצירה תורנית בספרות ההלכה והשו"ת. כמו כן ראו אור בהוצאת הקרן ספרי הגות מחשבה ומוסר, ספרי יסוד במעגל השנה היהודי וספרות תיעודית.

מאוצר המהרש&#034א

על ספר תהילים

רבינו דוד אבודרהם

חלק א', תפילות חול

משנה שכיר

מועדים א' וב'

ירח האיתנים

משולחנם של גדולי ירושלים

סידור תפילת דניאלי

לנשות ובנות ישראל

עמודא דנהורא

קורות ימיו, הגרי"ח זוננפלד זצ"ל

תורת חיים

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד

חכמת חיים

על התורה והמועדים