שקיפות קרן רא"ם

ניהול ספרים, ניהול תקין של העמותה ופעילותה מתפרסם בפומבי וגלוי לעיני הציבור. לעמותת קרן רא”ם ערך השקיפות חשוב ביותר. כל פעילות העמותה נעשית בשקיפות מלאה. כחלק בלתי נפרד מכך המידע על דוחות,
ניהול ספרים, ניהול תקין של העמותה ופעילותה מתפרסם בפומבי וגלוי לעיני הציבור.