עמוד האש של הקרן אנשי החזון

קרן רא"ם הציבה לה למאור ולנתיב, חמישה מגדולי ישראל אשר סללו את דרכה. דמויות הוד, גדולי תורה, ממנהיגי ישראל בדורות האחרונים, היו עמוד האש ואנשי החזון המתווים את דרכה של קרן רא"ם. בראש ובראשונה אבי המשפחה המייסדת ופארה הרב יוסף חיים זוננפלד קרן רא"ם נושאת את שם בנו הרב אליהו מרדכי. הרב ישכר שלמה טייכטל הי"ד גאון בתורה ואוהב הארץ. הרב יוסף שלום אלישיב מנהיג ופוסק הדור. הרב נתן צבי פינקל ראש ישיבת מיר חבר מועצת גדולי התורה. הרב משה שפירא מורה דרך במחשבת ישראל, מחנך ומלמד לרבים.

הרב יוסף חיים זוננפלד

הותיר אחריו מורשת רוחנית עניפה כמו כן הותיר אחריו ברכה את כתביו, מהם יצאו במהדורה מהודרת ומחודשת בחסות קרן רא"ם

הרב ישכר שלמה טייכטל

בימי הכיבוש הנאצי נמלט להונגריה כשהוא משאיר את כתביו מאחור. לאחר המלחמה התגלו כתביו המוטמנים. חלקם ראו אור בהוצאת קרן רא"ם.

הרב יוסף שלום אלישיב

קרן רא"ם זכתה ליטול חלק בהוצאה לאור של הספרים 'תשובות הגרי"ש' ארבעה כרכים, וכן 'הגדה של פסח מבית רבינו הגרי"ש'.

הרב נתן צבי פינקל

זכות היא לקרן רא"ם, לקחת חלק במפעל חייו של הרב פינקל- ישיבת מיר. להיות מתומכיה ומחזיקיה בנדיבת לב.

הרב משה שפירא

קרן רא"ם זכתה ליהנות עצה ותושיה מהרב שפירא בהכוונת פעולותיה הברוכות, וכן זכתה לעמוד לימין הישיבה "שב שמעתתא" בתמיכה ותרומות.